Konfliktmægling

Hvad er Konfliktmægling

”At mægle er at støtte konfliktens parter til at finde deres egne løsninger på konflikten gennem dialog og forhandling, så tilliden mellem dem genoprettes. Mægleren optræder upartisk og respektfuldt. Konfliktmægling er frivillig og fortrolig.”

  1. Hammerich & K. Frydensberg: ”Fra konflikt til kontakt” Hovedland 2006

Konfliktmægling – processen

Konfliktmægling er en styret samtale mellem parterne, hvor konfliktmægler sikrer at alle bliver lyttet til og taget alvorligt.

Når I er blevet enige i at bruge konfliktmægling og har valgt en konfliktmægler som I har tillid til, aftaler I med mægler om I vil komme sammen fra begyndelsen, eller om I har brug for en indledende afklarende samtale med konfliktmægleren hver især. Den individuelle samtale bruges ikke til at tale om den anden parts skyld, men til i fred og ro at se på, hvad du selv har brug for og kan gøre for at kunne være til stede i mæglingsmødet så konstruktivt som muligt.

Ofte kommer parterne til et fælles mæglingsmøde fra begyndelsen.

Ved konfliktmægling i nære relationer, hvor rolle- og handlemønstre stikker dybere, kan der være brug for at lave et mæglingsforløb over en lidt længere periode med flere mæglingsmøder á 2-3 timer ad gangen, så I parallelt øver jer I at være sammen på de nye præmisser.

Ved mere afgrænsede konflikter omkring en konkret sag, kan en konfliktmægling være et kort forløb fra typisk 1-3 møder á ca. 3 timer pr. gang.

I nogle konflikter, fx ved forældres skilsmisse kan det være gavnligt med to mæglere, fx en mandlig og en kvindelig. To mæglere skaber yderligere tryghed. Fire øjne ser flere nuancer og muligheder end to, og som parter kan I have meget på spil og situationen kan virke fastlåst.

Som regel er en skilsmissemægling trinnet lige inden en retssag, der ubetvivleligt forværrer relationen, og derfor som regel heller ikke er parternes egentlige ønske. Retssag er en nødløsning, når man føler sig i afmagt over for hinanden. En konfliktmægling ved skilsmisse kan også være et større oprydningsarbejde efter en retssag, hvor det menneskelige imellem jer er brudt sammen. Når der er meget på spil, og børn der er i klemme, kan to mæglere i de svære skilsmissesager være gavnligt.