Min baggrund

Jeg hedder Lene Hagen Bøge, er certificeret psykoterapeut MPF fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus og medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

  • Jeg bor i Herning sammen med min mand.
  • Samtalerne vil som udgangspunkt, foregå i klinikken på min hjemmeadresse.
  •  For at sikre kvaliteten af min rådgivning modtager jeg løbende supervision.
  • Jeg arbejder naturligvis under fuld tavshedspligt.

I 2000 blev jeg uddannet pædagog, og har siden da arbejdet indenfor Socialpædagogik, Socialpsykiatri og Rusmiddelbehandling. Jeg har gennem årene, haft kontakt til udsatte borgere med misbrug og psykisk sårbarhed. Dette har givet mig en viden og erfaring omkring psykiske og psykiatriske lidelser.

Igennem de mange år, har jeg ydet støtte og rådgivning til mennesker, der havde svært ved at klare / håndtere deres livs situation. Via støtten har de fået et større kendskab, og forståelse til de mønstre de har med fra deres opvækst.

I 2014 blev jeg uddannet konfliktmægler også kaldet mediator. Mediation er en metode til at løse konflikter. Ikke alene mellem parter i arbejdsmæssige sammenhænge, men også i de nære relationer: i familier, i parforhold og ved skilsmisser. De nære forhold er så afgørende for vores livskvalitet, så det kan nogen gange, være en stor hjælp at bruge en neutral konfliktmægler.

Jeg har i 2015-2017 uddannet mig som alkoholbehandler og har desuden taget en et-årig overbygning, omkring familieorienteret alkoholbehandling ved COK                                       (Uddannelse i offentlig ambulant alkoholbehandling)

Frivillig arbejde :

  • Bedre Psykiatri Herning/ Ikast- Brande – rådgivning til pårørende til en psykisk syg.
  • Kvistene – Terapi til ofre for seksuelle overgreb.