Supervision

Supervision er en samtale, der skal give mulighed for refleksioner over din praksis i dit arbejde med andre mennesker. I samtalen inviteres til fælles udforskning, nysgerrighed, og udveksling af synspunkter, der handler om problemet og dets løsning. Samtalen skal give mulighed for at kunne reflektere over egne roller, handlemønstre og frembringe nye perspektiver. Formålet er at du skaber din egen forståelse og oplever følelsen af at være kompetent. Min opgave er at være katalysator i processen.

Supervision kan gives individuelt eller i grupper.

I forhold til gruppesupervisionsforløbene anvendes metoder, hvor gruppens ressourcer inddrages. Det kan være via reflekterende teams og en struktureret gruppesupervisionsmetode.
Jeg fokuserer primært på ressourcer samt udviklingsmuligheder hos den enkelte og i gruppen.