Terapeutiske metoder

Tilknytning og mønstre

Allerede inden vi bliver født, har vi dannet bånd med vores mor og efter fødslen bliver vi lagt ved moderens bryst, får varme og kærlighed.

Vi hilser på vores familie og vi vokser op med en forældre-barn relation, og vi ønsker, at relationen udvikler sig til en ligværdig relation mellem to voksne. Det kan ikke altid lade sig gøre, og det kan der være flere årsager til.

Vi opbygger alle sammen handlemønstre i den måde, vi forholder os til hinanden på.  Nogle af disse mønstre tager vi med os, når vi senere i livet skal danne relationer i parforhold og sammen med egne børn, venner og kollegaer. De tidlige oplevelser og erfaringer bliver i en grad bestemmende for, hvorledes vores voksenliv vil forme sig. Nogle miljøer og relationer er nærende og sunde, mens andre kan være drænene og usunde for evnen til at opbygge blivende relationer.

Teraputiske metoder

Når jeg arbejder terapeutisk, er tilgangen eklektisk hvilket betyder at jeg er bredt uddannet og kan håndtere flere terapeutiske, rådgivningsmæssige og udviklings orienterede behandlingsmetoder, herunder bl.a:

  • Psykodynamisk terapi
  • Humanistisk terapi/ oplevelsesorienteret terapi
  • Systemisk terapi
  • Eksistentiel terapi – Eksistens kriser
  • kognitiv terapi

Jeg kan hjælpe med stress, depression, kriser, angst, fobier, lavt selvværd, tristhed, forandringsprocesser, eksamensangst, eksistentielle problematikker, samlivs- og relations problemer og psykoedukation.

Derudover kan temaer som motivationsproblemer i forhold til bla. alkohol, rygning med mere også være arbejdspunkter.